fbpx

Академија за Data Science

“Data Analyst” е професија на иднината.Сè повеќе компании отвараат работни позиции за дата аналитичари.

Зошто е толку значајна анализата на податоци?

Да го претставиме ова со еден попрост пример, пресметајте “Колку продажни агенти треба да вработите за да Ви донесат 100 нови клиенти? “ Наместо, вработете еден добар data analyst и ќе Ви пронајде 100 клиенти што не сте свесни дека веќе ги имате!

Компаниите целовремено продуцираат и собираат податоци, но 95% од нив незнаат како да ги искористат податоците со кои располагаат.

Испратете еден вработен од Вашата компанија да ја посетува Академијата за Data Science и ќе сфатите дека ова е една од најдобрите одлуки што сте ги донеле.

Или пак инвестирајте во себе и Вашата одлуката за кариера во “Data Science” ќе Ви ја промени кариерата.

 

Кариера на “data scientist” значи:

 • Квантификација на сите собрани податоци
 • Доставување предлози за компанијата според проценки на собраните податоци
 • Препознавање на можности за развој на компанијата
 • Изведување на експерименти
 • Познавање на таргет групи
 • Поврзување на брендот со корисниците
 • Предвидување на иднината врз основа на реални податоци
 • Подобрување на постоечките процеси и системи

 

Реални проекти

Сите студенти работат на проект во текот на сите предмети на Академијата.

 

Многу лесно може да ја промените професијата 

Без разлика од која бранша сте или колку години имате, ако имате страст за оваа професија, преку нашата Академија ќе го добиете потребното знаење за да започнете кариера.

 

Интерактивна онлајн програма или во живо

Програмата е достапна онлајн и во живо. За интерактивна онлајн програма, студентите добиваат линк за секое предавање. Онлајн програмата може да ја следите каде и да сте. По завршувањето на секое предавање ќе добиете снимен видео материјал кој можете одново да го прегледате.

 

Мојата идна професија

Data Analyst или Junior Data Scientist.

 

Партнерства и настани

Заедно со колеги од земјата и од странство организираме голем број настани за поврзување на Data Science професионалци. Станете дел од Академијата и ќе бидете дел од оваа заедница на Creative Hub.

Introduction to Data Science

 • Basic concepts & terminology
 • Online webinars
 • Overview of data science
 • Guide to statistics
 • Guide to calculus
 • Collection of articles
 • SQL exercises
 • Workshop 1 – Advanced Excel 1
 • Workshop 2 – Advanced Excel 2

 

SQL

 • SQL environment setup
 • SQL data types
 • Basics of SQL query statements
 • Querying data
 • Data grouping and computing aggregates
 • Subqueries
 • Table joins
 • Window functions in SQL
 • Rollups and cubes

 

Data Warehouse

 • Data warehouse concepts and architectures
 • Multidimensional data – representation and manipulation
 • Data warehouse design methodologies
 • Data integration concepts
 • Architectures, features, and details of data integration tools

 

Power BI

 • Get started with Power BI
 • Connect to external data, clean, and transform
 • Data relationships and calculations
 • Explore your time-based data
 • Data visualizations
 • R integration in Power BI Desktop
 • Create and configure a dashboard
 • Create custom Q&A suggestions
 • Introduction & calculation of DAX

 

Statistics

 • Descriptive statistics fundamentals
 • Inferential statistics fundamentals
 • Confidence intervals
 • Hypothesis testing
 • Simple linear regression
 • Diagnostics and remedial measures
 • Multiple linear regression
 • Modeling and model selection
 • Logistic regression model
 • Linear mixed model
 • Poisson regression model
 • Ordered logic models

 

Integration 1&2

 • Integration data with Excel, SQL
 • Creating Data Warehouse cube
 • Loading data from database into Power BI
 • Using statistics and DAX formulas
 • Integration of SQL, Data Warehouse into Python

 

Pyton

 • Intro to Python
 • Basic syntax, data types, variable declarations, conditions, loops, strings
 • Data set in Python
 • Working with lists, tuples, and ranges
 • Dictionaries and sets
 • Functions, modules, and object-oriented programming in Python
 • Working with modules, the import keyword
 • Functions, function definitions, function scope, recursion
 • Classes, class instances, objects, constructors
 • Class attributes and methods, access modifiers
 • Getters, setters, and properties
 • Inheritance

 

Machine Learning

 • Intro to machine learning
 • Environment setup for machine learning in Python
 • Classification algorithms
 • Choosing a classification algorithm
 • Perceptrons
 • Logistic regression
 • Support vector machines
 • Decision tree learning
 • K-nearest neighbor
 • Data preprocessing.
 • Data compression with dimensionality reduction
 • Model evaluation and hyperparameter tuning
 • Handling missing data
 • Handling categorical data and properties
 • Partitioning a dataset into train and test data
 • Selecting meaningful features
 • Assessing feature importance with random forests
 • K-fold cross-validation
 • Grid search and validation curves
 • Performance evaluation metrics
 • Predicting continuous target variables with regression analysis
 • Linear regression
 • Polynomial regression
 • Working with unlabeled data.
 • Unsupervised learning

 

Big Data

 • Introduction to big data
 • Characteristics of big data & scalability
 • Distributed big data systems
 • Relational databases vs. distributed file systems
 • Getting started with Hadoop
 • Hadoop Distributed File System (HDFS)
 • HDFS architecture
 • HDFS tuning parameters
 • HDFS performance and robustness
 • Map reduce
 • Tuning a mapper, tuning a reducer
 • Using cache for lookups
 • Hive
 • Workshop Week
 • Final project

На Македонски јазик

Наскоро.

 

На Албански јазик

 

• Бетим Биба in

IT бизнис аналитичар во Raiffeisen Bank Виена. Професионалец со повеќе од 5 години работно искуство во банкарската индустрија и ИТ индустријата вклучувајќи data migration, data integration, data transformation, data warehousing и IT проектен менаџмент.

 

• Лирим Зенуни in

Директор на MIS во Meridian Express со 8 години искуство во областа на анализа на податоци. Специјализирал во користење на Business Intelligence алатки за развивање на соодветни решенија за различни бизнис прашања и можности.Во 2015 година,

Лирим има развиено Power BI извештаи за ланец на 39 продавнициза Meridian, што бележат значаен напредок и резултат. Исто така работи и како Business Intelligence консултант за PECB и Analytics, каде има применето Power BI како Business Intelligence алатка.

 

• Хана Хоџа in

Повеќе од 15 години работно искуство во областа на мониторинг и аналитика. Спикер и предавач на повеќе Академски институции.

 

• Африм Реџепи

Африм Реџепи е професионалец во полето на компјутерска наука и инженерство.Во мометов работи како Data Engineer за Raiffeisen Bank.Со повеќе од 15 години работно искуство во процесирање, менаџмент и репортинг на податоци (Date), тој моментално ја предводи иновацијата за Big Data Technologies во Cloud (AWS – Amazon Web Services) за data storage и процесирање за многу компании, користејќи платформи од AWS како: S3, EC2, Amazon EMR (Hadoop), Athena, Apache Airflow, Apache Spark, и сл.

 

• Агон Цецелиа in

Агон Цецелиа има долгогодишно искуство како девелопер во повеќе компании. Ко-основач на NeoX LLC и освен тоа што е CEO, тој е и Software Architect во истата компанија.

 

• Гентрит Реџепи in

Гентрит Реџепи е data integration специјалист со повеќе од 4 години искуство и образование во комјутерскии нженеринг. Моментално работи како бизнис аналист и специјалист за дата интеграција во Data Warehouse – Raiffeisen Bank.

Сакате да се запишете, но не сте сигурни?

Бидете ни гостин на едно предавање, запознајте ги предавачите и нивниот стил. Како и слушнете ги искуствата на студентите.

Аплицирајте на линкот во прилог и ќе Ви испратиме линк за приклучување доколку има активна група во моментот. Доколку нема, ќе Ви испратиме бесплатен видео запис од нашите предавања и вебинари.
Пријави се и биди гостин на час

Пријава

Достапни во јуни 2021.

2,000 EUR

7 Месеци (140 работни часа)

Плати на 15, 24, 36 или 50 рати

w

Македонски и Албански јазик

Z

Период за онлајн подготовка

Z

Помош при вработување по Aкадемијата

Z

Меѓународен сертификат + Додаток на диплома со ЕКТС кредити

     ДОБИЈ 10% ПОПУСТ

     ДОБИЈ 10% ПОПУСТ

     АПЛИЦИРАЈ СЕГА

     Пријавата е успешна. Ви благодариме!

     Pin It on Pinterest