fbpx

iOS Академија

Apple направи голема промена во технологијата. Со воведувањето на иновацијата на персоналниот компјуер Mac, Стив Џобс го промени светот. По него следуваа iPhone, iPad, и iWatch. Што е следно? Годишно на Apple Store има 2.2 милиони апликации достапни за превземање. За да објавите една апликација на Apple Store годишно ќе Ве чини 99$, но колку ќе потрошите за да ја изградите зависи само од Вас! iOS Академијата е наменета за студенти кои немаат претходни познавања и сакаат да научат како да состават и развијат апликации за Apple Store.

Програмата е целосно практична и низ Академијата студентите ќе имаат можност и самите да изградат апликација.

Дали веќе имаш идеја за апликација? Си размислил ли за колку пари можеш да ја продадеш?

Нашето истражување вели дека цената на апликациите се движи од 2000 евра до бесконечност во зависност од обемноста на апликацијата, нејзиниот развој, број на корисници и одржливост.

Неспорно е една од најинтересните и креативните професии која може да ти го промени живтотот.

Инвестицијата во оваа Академија денес е еднаква на повратокот на инвестиција од првата апликација која ќе ја изградиш. Па, што те спречува?

 

Бенефити во работа со iOS апликации

 • Кога знаете да програмирате можете да создадете апликации какви што посакувате. Исто, можете да развиете идеjа и да ја имплементирате. Апликацијата во финална верзија не се “прави” за еден до два месеци, но сепак може да се направи почетна верзија која понатаму ќе се надоградува.
 • Ќе имате можност да работите работа која ќе Ви причинува предизвик бидејќи ќе решавате проблеми и ќе барате решенија. Но исто така преку апликациите можете да решите проблем и во другите сфери во животот. Пример, да разивете апликација која во точно време ќе покажува во колку часот точно стига автобусот, за кој сте платиле карта преку апликацијата.
 • Чуство на исполнетост дека сте изградиле апликација која ќе му помогне на некој и ќе го подобри општеството или процесите.
 • Можност за работа од дома.
 • Високи плати.

 

Никогаш не било полесно да направите промена на кариера!

Без разлика дали имате искуство или не, дали сте адвокат или економист, ако сакате да ја промените вашата кариера и да започнете нова, направете го првиот чекор денес.

Возможно е и зависи само од вас!

 

Загарантирана пракса

Со оваа програма имате загарантирана пракса, што може да трае од 1 до 3 месеци по договор. Ќе работите со ментор на одреден проект и ќе се стекнете со самодоверба сами да изградите апликација. За повеќе информации за праксата побарајте ги нашите координатори.

 

Загарантирано знаење

Ако поради ‘X” причина пропуштите час, менторите Ви се достапни за да Ви помогнат. Нашето ветување е дека : Ниеден студент нема да каже „Јас не научив овде ништо.“. Ви гарантираме!

 

Мојата идна професија

iOS Developer.,

 

Партнерства

Целта на Креатив Хаб не е само да го сподели знаењето на искусните предавачи туку и да ве поврзе со професионалци во iOS Development. Неретко организираме настани со визитинг предавачи или “live coding” за колеги од ИТ компаниите да го оценат Вашиот напредок. Искористете го ова за да најдете потенцијален работодавач. Ние сме заедница во која соработуваме со голем број компании, не само ICT школа.

 

Помош при развивање на личен Product

Ако Вашата цел не е да се вработите, туку да ги изградите ваш apple store бизнис и Ви е потребен ви е партнер или финансирање, можеме да Ве насочиме како да започнете со Ваш бизнис или ко-основачи.

Section 1: Getting Started with iOS 13 and Swift 5.x

 • Intro
 • How iOS apps work
 • How to make an app
 • Required hardware to develop iOS apps
 • Create iOS apps on Windows
 • Tools for iOS development
 • Downloading & setting up Xcode
 • FAQs

 

Section 2: Xcode

 • A walkthrough to Xcode
 • What is a property list (.plist)?
 • Create a fresh Xcode project
 • Apple developer account
 • Apple documentation to the rescue
 • Make an app icon
 • How to add your own images in your app
 • Run first app on Simulator/iPhone
 • Feedback and FAQs

 

Section 3: Xcode, Interface Builder

 • Create a brand-new project
 • Signing the app
 • Design the user interface
 • Add images (assets) to the project
 • Add the first label to the storyboard
 • Add the app icon
 • Build & run the project
 • FAQs

 

Section 4: Swift Basics

 • Naming conventions
 • Semicolons in Swift
 • Commenting
 • Constants & variables
 • Strings
 • Integers
 • Type annotations
 • Collection types: arrays, dictionaries, sets
 • Type safety and type inference
 • Swift operators
 • Storing data using variables and constants
 • Optionals
 • Swift cheat sheet & tips

 

Section 5: Intermediate Swift Programing

 • Control flow
 • Functions
 • Enumerations
 • Structures and classes
 • Properties
 • Inheritance
 • Protocols – more details in section 8
 • Extensions – more details in section 8
 • Closures – more details in section 8
 • Initialization & deinitialization
 • ARC – Automatic Reference Counting

 

Section 6: Git, Github and Version Control

 • Intro
 • Xcode version control, command line
 • GitHub
 • Gitignore
 • Clone remote repository
 • Branching
 • Merging
 • Forks
 • Pull Requests
 • Tools (free) for version controlling

 

Section 7: UI and Auto Layout

 • Introduction to UIKit
 • Code structure and MVC (design pattern)
 • Create a new Xcode project
 • Views and controls
 • Container views – UIScrollview, UIStackview, UITableView, UICollectionView
 • Subviews
 • Add constraints to the UI elements in storyboard
 • Check safe area of UI elements
 • Touches, presses, and gestures
 • @IBAction, @IBOutlet
 • Trigger haptic feedback from a button
 • Challenge

 

Section 8: Networking, APIs, JSON and Cocoapods

 • Create a whole new movie app
 • An overview of The Open Movie Database (OMDB) API
 • First API Request using URL session
 • Introduction to Cocoapods – installation instructions
 • Pod installation
 • JSON parsing
 • Protocols explained
 • Example of protocols
 • How extensions work
 • Use of closures explained
 • Example of closures
 • Error handling
 • Create movie model
 • Implement UISearchBar to search for a song, artist
 • Show result from the API in a list: UITableView or UICollectionView

 

Section 9: Local Data Persistence

 • Detailed notes of what will you learn in this section including an app at the end
 • Persist local data using UserDefaults
 • UserDefaults explained in detail
 • Encoding & Decoding Data with NSCoder
 • Introduction to Realm
 • Configure Realm
 • Fetch data from Realm
 • Predicates (queries) in Realm
 • Write or update data in Realm
 • Delete data from Realm
 • Create new project demonstrating Realm in action
 • Run the app

На Македонски јазик

 

• Зорица Царева in

Зорица е senior iOS и Android девелопер во HASELT со големо искуство како тим лидер и ментор. Зорица има повеќе од 5 години искуство во развој, одржување и лансирање на мобилни апликации за Play Store & App Store.

Сакате да се запишете, но не сте сигурни?

Бидете ни гостин на едно предавање, запознајте ги предавачите и нивниот стил. Како и слушнете ги искуствата на студентите.

Аплицирајте на линкот во прилог и ќе Ви испратиме линк за приклучување доколку има активна група во моментот. Доколку нема, ќе Ви испратиме бесплатен видео запис од нашите предавања и вебинари.
Пријави се и биди гостин на час

Пријава

Достапни во јуни 2021.

2,100 EUR

150 часа (5-7 месеци, 2-3 пати неделно)

Плати на 15, 24, 36 или 50 рати

w

Македонски јазик

Z

Период за онлајн подготовка

Z

Помош при вработување по Aкадемијата

Z

Меѓународен сертификат + Додаток на диплома со ЕКТС кредити

     ДОБИЈ 10% ПОПУСТ

     ДОБИЈ 10% ПОПУСТ

     АПЛИЦИРАЈ СЕГА

     Пријавата е успешна. Ви благодариме!

     Pin It on Pinterest