fbpx

Денеска ќе објасниме што се KPI и какви видови има – Мини HR Академија

Денеска ќе се обидеме да го објасниме поимот KPI, што е тоа, какви видови има и зошто се важни за една компанија. Клучни показатели за изведба (KPI) се збир на квантитативни мерења кои се користат за оценка на перформансите на компанијата во даден период. Може да бидат: долгорочни KPI кои се фокусираат на севкупните деловни […]
KPI Мини HR Академија
07.29.2022

Денеска ќе се обидеме да го објасниме поимот KPI, што е тоа, какви видови има и зошто се важни за една компанија.

Клучни показатели за изведба (KPI) се збир на квантитативни мерења кои се користат за оценка на перформансите на компанијата во даден период.

Може да бидат:

 1. долгорочни KPI кои се фокусираат на севкупните деловни цели на компанијата
 2. краткорочни KPI кои се фокусираат на одредени поединци или оддели

KPI помагаат во стратешкиот раст во секоја област на компанијата како човечки ресурси, финансии, маркетинг и продажба.

Видови на KPI

Клучните индикатори за перформанси доаѓаат во различни форми за да одговараат на деловните цели. Додека некои вообичаено се користат за пресметување на месечниот напредок, други ефикасно го одредуваат долгорочниот успех.

1. Стратешки KPI

Стратешки клучни индикатори за успешност се користат за да се одреди како работи компанијата во даден момент. Тие играат голема улога во анализата на долгорочните деловни цели. На пример: Поврат на инвестицијата (ROI), годишен приход, пазарен удел итн.

Мини HR Академија

Пријави се!

2. Оперативни KPI

Оперативните KPI ја мерат ефикасноста, квалитетот и конзистентноста на секојдневните операции. Тие ја мерат успешноста на краткорочните цели. Најмногу, организациски процеси и ефикасност. На пример: месечна продажба, просечни месечни транспортни трошоци, продажба по регион, цена по набавка.

3.Водечки KPI

Овие KPI го следат извршувањето на задачите што веќе се случиле. Директорите го користат ова за да ги измерат постигнувањата на одредена цел во одреден временски период. На пример: мерење на сообраќајот на вебсајтот, бројот на луѓе кои присуствуваат на некој настан и приходите заработени преку програма или кампања. Од друга страна им помагаат да се предвидат резултатите или идната состојба на бизнисот.

Квалитативни и квантитативни KPI

Квалитативните KPI имаат „описна карактеристика“, генерално мислење или особина. Тие се широко користени за мерење на задоволството на клиентите или вработените преку анкети.

Квантитативните KPI, од друга страна, имаат мерливи карактеристики. Тие имаат сè поврзано со броевите. Како бројот на продадени артикли, месечна продажба, посетени курсеви, повици. Тие се најпопуларните и нашироко користени индикатори за изведба. И двете имаат свој степен на мерење. KPI е една од темите од програмата на Мини HR Академија која детално ќе биде обработена.

Клучни показатели за мерење за било која компанија

Раст на приходите

Следењето и следењето на растот на приходите е витален аспект. Тоа може да ви помогне да ја предвидите вашата деловна одржливост и напредок во блиска иднина.

Текови на приходи

Следењето на перформансите на секој прилив на приход како приходи по клиент, приходи по продажба и други клучни текови на приходи може да ви помогне да ја дознаете точната слика за растот

Профитабилност

Ви овозможува да ги измерите приходите и трошоците направени со текот на времето и да го пресметате целокупниот профит. Со тоа ќе ви помогне да ги намалите трошоците по потреба.

Задоволство на клиентите

Едноставно ниту една компанија нема да може опстане без клиенти. Без разлика дали е профитна или непрофитна, секоја треба да се погрижи да ги доставува до клиентите. Обртниот капитал се однесува на средствата потребни за извршување на секојдневните деловни работи. Следењето на оваа метрика осигурува дека организацијата е добро финансирана и самодоволна за опстанок.

Мини HR Академија

Пријави се!

Како да се развијат KPI?

Развивање на клучните показатели за перформанси за да Ви помогнат да ги постигнете саканите деловни цели. Еве неколку важни работи што треба да се земат предвид при развивање на KPI.

 •  Дефинирајте го користењето на KPI

Разговарајте со подредените или директорите кои се директно или индиректно вклучени во процесот. Прашајте ги што сакаат да постигнат во даден временски распон и како ќе го направат тоа. Ова ќе ви помогне да дефинирате KPI кои се вредни и сигурни.

 •  Совпаѓање на KPI со вашите деловни цели

Ако вашите KPI не се совпаѓаат со вашите оптимални деловни цели, можеби се движите во погрешна насока. KPI мора да се поврзат со вашите деловни цел за долгорочна визија на компанија.

 • Напишете SMART KPIs

SMART во деловна смисла се однесува на специфични, мерливи, достижни, реални и временски ограничени KPI. На пример: Зголемете ги продажбите за 20% до крајот на годината, а намалете го трошокот за 5%.

 • Бидете јасни и прецизни

Важно е да имате познавање од податоците. Секој во компанијата треба да разбере што се KPI, како да се работи со податоци и да се донесуваат одлуки водени од податоци кои позитивно влијаат на севкупните деловни цели.

KPI се важни за секоја компанија, а како да поставиш KPI можеш да научиш на Мини HR Академијата. KPI се дел од темите кои ќе се обработат детално во програмата.

За пријавување може да не контактирате на 071 214 849 или испратете ни е-маил на contact@creativehub.mk.

Подетални информации за Мини HR Академијата може да прочитате на следниов линк.

 

 

Поврзани постови

     Pin It on Pinterest

     Share This