fbpx

3 женски стилови на лидерство

Лидерството е повеќеслоен и сложен концепт кој му пркоси на единствениот пристап кој одговара на сите. Особено жените лидери покажуваат разновидни стилови што се разликуваат од конвенционалните особини поврзани со мажите лидери. Овие стилови често ја нагласуваат соработката, емпатијата и инклузивноста. Од клучно значење е да се признае дека овие стилови на лидерство иако често […]
3 женски стилови на лидерство
11.16.2023

Лидерството е повеќеслоен и сложен концепт кој му пркоси на единствениот пристап кој одговара на сите. Особено жените лидери покажуваат разновидни стилови што се разликуваат од конвенционалните особини поврзани со мажите лидери. Овие стилови често ја нагласуваат соработката, емпатијата и инклузивноста. Од клучно значење е да се признае дека овие стилови на лидерство иако често се поврзуваат со жените, не се ексклузивни за нив. Мажите можат ефективно да ги користат овие стилови, а бројни успешни машки лидери покажуваат квалитети традиционално поврзани со женски стилови на лидерство. Покрај тоа, од суштинско значење е да се признае различноста во женското лидерство. Слично како лидерството воопшто, не постои универзален пристап кон женското лидерство. Различни лидери може да усвојат различни стилови врз основа на нивната индивидуалност, барањата на нивниот тим и специфичниот контекст во кој тие водат.

3 најчести женски стилови на лидерство

Како најчести женски стилови на лидерство се издвојуваат трансформациско лидерство, автентично лидерство и службено лидерство.

Трансформациско лидерство

Трансформациското лидерство е стил кој не само што ги инспирира, туку и ги мотивира следбениците да ги надминат нивните очекувања и да го остварат својот целосен потенцијал. Овој пристап е често поврзан со женски лидери кои се истакнуваат во негувањето на позитивна и поддржувачка работна средина, каде што вработените се чувствуваат и ценети и овластени да ги постигнат своите цели. Жените лидери кои прифаќаат трансформациско лидерство се препознаени по нивната умешност да ги инспирираат и мотивираат членовите на тимот да го отклучат својот целосен потенцијал.

Водејќи со примерот, тие поттикнуваат позитивно и поддржувачко работно место кое влева чувство на вредност и зајакнување кај вработените, поттикнувајќи ги кон нивните цели. Овие лидери комуницираат ефикасно, со јасна визија и обезбедуваат насоки и поддршка на членовите на нивниот тим.

Автентично лидерство

Автентичното лидерство е лидерски пристап кој го нагласува значењето на самосвеста, транспарентноста и искреноста. Женските лидери кои го отелотворуваат овој стил често се перципираат како автентични и доверливи, поттикнувајќи цврсти врски со членовите на нивниот тим. Жените лидери кои се пример за автентично лидерство се препознаени по нивната искреност со својот тим. Тие вешто ги пренесуваат своите вредности и верувања на јасен и транспарентен начин, негувајќи доверба и почит меѓу членовите на тимот. Дополнително, тие вешто воспоставуваат позитивна работна средина каде вработените доживуваат чувство на вредност и поддршка.

Службено лидерство

Службеното лидерство е лидерски пристап кој го нагласува значењето на приоретизирање на услугата на другите и ставање на потребите на тимот пред потребите на лидерот. Жените лидери кои го отелотворуваат овој стил често се сметаат за сочувствителни и грижливи, што придонесува за развој на силни односи со членовите на нивниот тим. Жените лидери кои се пример за службено лидерство  се препознаваат по нивната умешност во давање приоритет на потребите на членовите на нивниот тим. Тие се истакнуваат со внимателно слушање, нудење насоки и обезбедување поддршка кога е потребно. Исто како и жените што го практикуваат автентичниот стил на лидерство така и жените што применуваат стил на службено лидерство вешто негуваат позитивна работна средина, каде вработените доживуваат чувство на вредност и поддршка.

Генерално, женските стилови на лидерство се карактеризираат со фокусирање на соработка, емпатија и инклузивност. Утврдено е дека овие стилови се особено ефикасни во промовирањето на ангажираноста на вработените и задоволството од работата и тие се повеќе се препознаваат како вредни придонеси во полето на лидерството.

10 карактеристики на силните жени лидери

Таа:

 1. Секогаш наоѓа можности за подобрување
 2. Е слободоумна
 3. Им приоѓа и ги гледа нештата од помала и поголема перспектива
 4. Е внимателна
 5. Презема одговорност
 6. Не се плаши да излезе од својата комфор зона
 7. Се соочува со своите стравови
 8. Се бори еднаквоста да стане реалност
 9. Се однесува кон другите со почит
 10. Им верува на своите инстинкти

 

Со какви предизвици се соочуваат жените лидери?

И покрај промените во последните години, жените на лидерски работни позиции продолжуваат да се соочуваат со значајни предизвици. Овие предизвици може да произлезат од социјални фактори, внатрешна динамика или проблеми во нивната работна средина. Еве некои од преовладувачките предизвици со кои се соочуваат жените лидери:

 1. Родови стереотипи – Жените лидери често се соочуваат со построго осудување во споредба со нивните машки колеги. Тие може да бидат сфатени како претерано емотивни, претерано агресивни или несамоуверени. Овие стереотипи можат да претставуваат предизвици, што го прават жените да не бидат сфатени сериозно во нивните лидерски улоги.
 2. Недостаток на репрезентативност – Жените се сѐ уште недоволно застапени на лидерски позиции што може да им отежне да најдат ментори. Овој недостаток на застапеност може да придонесе и за родова пристрасност и дискриминација на работното место.
 3. Баланс помеѓу работата и личниот живот – Жените често се соочуваат со притисок поради потребата да балансираат помеѓу работните обврски и семејните обврски. Ова може да биде многу предизвикувачко за жените на лидерски позиции од кои можеби би се очекувало да работат долги саати и да бидат деноноќно достапни.
 4. Јаз во платите – И покрај напорите да се затвори јазот во платите, жените на лидерски позиции се уште заработуваат помалку од мажите. Ова може да ги демотивира жените и да им отежне во тоа да се чувствуваат вреднувано во нивните улоги.
 5. Импостер синдром – Многу жени на лидерски позиции страдаат од импостер синдром или од чувството дека не го заслужуваат нивниот успех. Ова може да доведе до сомневање во себе и недостаток на самодоверба, што може да ги спречи жените да го достигнат својот целосен потенцијал.

Важно е жените да се свесни за овие предизвици и да работат на тоа да ги надминат истите.

Кои се бенефитите од женските стилови на лидерство?

Женските стилови на лидерство со себе носат мноштво бенефити, но како 5 најважни ги издвојуваме:

 1. Зголемена различност и инклузивност
 2. Подобра комуникација
 3. Подобрен тимски морал
 4. Зголемена иновативност
 5. Ефективно разрешување на конфликтите

 

Неколку интересни статистики

 • Компанија со повеќе жени на извршни позиции има 30% поголема веројатност да ги надмине другите компании
 • На 10.4% од лидерските позиции во Fortune 500 компании се наоѓаат жени
 • Дури 83% од земјите имаат 30% или повеќе жени на менаџерски позиции

 

Ако сакаш да растеш на професионален план, да ги подобриш твоите лидерски вештини и да се развиваш во жена лидер тогаш размисли за тоа да се приклучиш на Академијата за жени лидери. Разгледај ја програмата на Академијата овде.

 

Закажи разговор со менторот овде!

Аријана Коскарова, CEO & Founder @CreativeHub

Поврзани постови

     Pin It on Pinterest

     Share This