Каде е мојата компанија?
Сакаш да дознаеш во која фаза од организацискиот животен циклус е твојата компанија?

Секоја компанија во одреден момент од својот “живот“ се стреми да се искачи над врвот, ако може уште од првиот ден.

Секојдневните обврски и задолженија во рамките на една компанија прават овој сон да биде за жал понекогаш недостижен. Лоша структура на вработените, „чуден“ менаџмент и порив да се има се под контрола всушност прави компанијата да оди повеќе кон дното, отколку вработени да редат успешни приказни.

На овој хакатон се обидовме овој „животен стил“ да го унапредиме и да им дадеме неколку совети на компаниите како да бидат најдобри во она што го работат.

Со селектирање на некој од четирите понудени одговори, одреди што најдобро ја опишува твојата компанија за секој од следните критериуми: карактеристики, структура, производи и услуги, систем на наградување и контрола, иновација, цел на компанијата, менаџерски стил.
1
2
3
4
Карактеристики
Структура
Производи и услуги
Систем на наградување и контрола
Иновациите потекнуваат од:
Цел на компанијата
Менаџерски стил
Ако одбравте повеќе од три одговори под 1, тогаш вашата компанија се наоѓа во Start-up фазата од организацискиот животен циклус.
Start-up фаза
Вашата компанија нема бирократска организациска структура. Таа нема широка палета на производи, туку само еден производ. Нема систем на наградување и иновациите доаѓаат од самиот сопственик. Цел на ваквата компанија е да ја помине оваа фаза и да ги зголеми приходите.
Ако одбравте повеќе од три одговори под 2, тогаш вашата компанија се наоѓа во фазата на Раст од организацискиот животен циклус.
Фаза на раст
Вашата компанија има предбирократска огранизациска структура, односно нема формална структура, но веќе има воведување на некои полиси и процедури, правила и работно време. Се произведуваат различни варијанти на услугите кои се нудат. Наградувањето и контролираните системи се однесуваат кон личноста и нема формализирани системи за наградување (што повеќе допринесуваш, толку повеќе ќе добиеш). Иновациите доаѓаат од секаде, не само од сопственикот. Крајна цел на компанијата е да оствари што поголем раст.
Ако одбравте повеќе од три одговори под 3, тогаш вашата компанија се наоѓа во фазата на Зрелост од организацискиот животен циклус.
Фаза на зрелост
Вашата компанија има бирократска поставеност. Во неа постојат формални процедури, полиси, практики, колективни договори. Истата располага со голема линија на производи и услуги. Системите за наградување се формализирани, а иновативноста доаѓа од засебна група. Целта е да постои внатрешна стабилност и компанијата да се прошири на пазарот што е можно повеќе. Стилот на менаџирање во ваквата компанија се вика делегирање со контрола.
Ако одбравте повеќе од три одговори под 4, тогаш вашата компанија се наоѓа во фазата на Зрелост од организацискиот животен циклус.
Фаза на опаѓање
Вашата компанија има многу бирократска поставеност. Во неа нема тимска работа и јасно се знае кој ги носи одлуките и иновациите, а не се прифаќа туѓо мислење. Компанијата нуди многу различни продукти, услуги и нивни варијации. Системот за наградување е специфично направен врз основа на еден ист продукт или услуги кои што ги има. Целта на компанијата е да ја задржи репутацијата.
Aкадемија за човечки ресурси
Академијата за човечки ресурси е темелна програма за професионалци кои сакаат да работат и да раководат со луѓе. Таа е спој на бизнис, психологија и стратегија.
Ќе успеете да се оспособите и да работите како HR во организација, да направите планирање на човечки ресурси, да примените различни техники на регрутација и селекција и да промовиате континуиран развој на вработените.
6 месеци (72 работни часа)
Плати на 15, 24, 36 или 50 рати Провери
Македонски и Албански јазик
Период на онлајн подготовка
Помош при вработување по Академијата
Меѓународен сертификат + Додаток диплома со ЕКТС кредити
SHRM сертификат
Уписите се во тек!
1599 EUR
Аплицирај
38 пријавени
Сакате нашите СТУДЕНТИ да изработат хакатон за вашата компанија?
Отворени сме за соработка!

Пишете ни