Оцени се сам!
Алатката Оцени се сам! е создадена со цел да му помогне на вработениот да направи самоевалуација на сопствениот перформанс.
Алатка за самоевалуација

Многу е значајно да бидеме објективни најпрво пред самите себе а потоа и на состаноците за евалуација на нашиот перформанс со нашите надредени.

Најчесто во компаниите оваа евалуација може да се случува на 30, 45, 90 дена или на 6 месеци и пред да добиете оценка за вашиот перформанс или учинокот од вашиот надреден добро би било и самите да посветите време и да го анализирате сопственото работење.

Алатката Оцени се сам! е создадена со цел да му помогне на вработениот да направи самоевалуација на сопствениот перформанс.
Одговорите кои ги дава вработениот се заштитени и увид во нив има само вработениот и неговиот менаџер.
 • Kое од вашите задолженија сметате дека го исполнивте најдобро, или дека најмногу се подобривте во извршување на истите? Што допринесе за ова?
 • Кои задолженија сметате дека можевте подобро да ги исполните? Што влијаеше на вашиот учинок?
 • Дали се сретнавте со одредени проблеми или препреки кои требаше да ги надминете? Објаснете.
 • Кои обуки, тренинзи или искуство ви беа најмногу од корист во периодот на оценување?
 • Кои специфични вештини би сакале да ги развивате до наредниот период на оценување?
 • Кои се вашите планови за следните 1 до 3 години? Како компанијата и вашиот менаџер, можат да ви помогнат во остварување на вашите цели? Што најмногу ви се допаѓа на вашата сегашна позиција?
 • Кои сугестии, идеи ги имате во однос на себе или на тимот/секторот во кој работите?
 • Коментари:
Оценете се себеси по долунаведените критериуми. Само-оценката се однесува од последната евалуација на вашиот учинок. Доколку сте вработени во меѓувреме, само-оценката се однесува од моментот на вработувањето.
Критериум/
Само-оценка
 • Техничко знаење поврзано со областа на работење
 • Компјутерски вештини (софтверски апликации, дигитални алатки, програмски јазици, опрема)
 • Квалитет на извршување на работата
 • Навременост на извршување на работните задачи
 • Иницијативност
 • Креативност/иновативнос
 • Комуникацски вештини (вербални/пишани)
 • Организациски вештини / менаџмент со време
 • Интерперсонални вештини (способност добро да се сложувате со соработнците/клиентите/добавувачите)
 • Соработка / тимска работа
 • Почитување на компаниските правила и прописи
 • Точност, присутност на работно местo
 • Вкупен впечаток
 • Квалитет на извршување на работата
 • Преземи го документот
  Aкадемија за човечки ресурси
  Академијата за човечки ресурси е темелна програма за професионалци кои сакаат да работат и да раководат со луѓе. Таа е спој на бизнис, психологија и стратегија.
  Ќе успеете да се оспособите и да работите како HR во организација, да направите планирање на човечки ресурси, да примените различни техники на регрутација и селекција и да промовиате континуиран развој на вработените.
  6 месеци (72 работни часа)
  Плати на 15, 24, 36 или 50 рати
  Македонски и Албански јазик
  Период на онлајн подготовка
  Помош при вработување по Академијата
  Меѓународен сертификат + Додаток диплома со ЕКТС кредити
  SHRM сертификат
  Уписите се во тек!
  1599 EUR
  Аплицирај
  38 пријавени
  Искуства од хакатоните
  Сакате нашите СТУДЕНТИ да изработат хакатон за вашата компанија?
  Отворени сме за соработка!

  Пишете ни